MEIE TEEMAD

 Järgmiste kursuste aja leiad siit                                                                                                                  

ENESE VÄLJENDAMISE KUNST  on kursus kõigile neile, kes soovivad oma igapäevatöös mõjusalt esineda, oma mõtteid selgemalt edastada, mõjuda sihikindla ja edukana või oma lihtsalt töös senisest paremaid tulemusi. Sellelt kursuselt saad kaasa:
*usu iseendasse                                                                                                                                         *konkreetsed vahendid oma hirmudest vabanemiseks ja enda elu tasakaalustamiseks                                      *reaalsed oskused eneseusku luua, hoida ja kasvatada (käibefraaside asemel)
*oskuse taandada isikuid ja olukordi realistlikuks                                                                                                 *oskuse leida oma sisetunnet toestavaid tegureid                                                                                                 *oskuse vähendada kõikvõimalikke riske                                                                                                           *oskuse leida mõttekaaslasi, sh uued konkreetsed tuttavad
* igapäevase suhtelmisjulguse

ENESEKINDLUSE SAAVUTAMINE oma eesmärgi täitmiseks on kursus, mis arendab meelekindlust ja järjepidevust oma sihtide saavutamisel isikliku teotahte toestamise abil.  See on kursus kõigile neile, kes soovivad ennetada ärevushäiret, vabaneda foobiatest ja/ või mitte lasta neil tekkida; õppida  toestama ennast ükskõik kui keerulises situatsioonis; omandada riski- ja pingevaba (loe: stabiilsemat) eluviisi;  vabaneda häirivatest või kahjulikest harjumustest;                                                                                                                 Sellelt kursuselt saad kaasa:
*usu iseendasse                                                                                                                                          *konkreetsed vahendid oma hirmudest vabanemiseks ja enda elu tasakaalustamiseks                                 *reaalsed oskused eneseusku luua, hoida ja kasvatada (käibefraaside asemel)                                                       *oskuse vältida asjatuid riske ja konflikte

JÕU KASUTUS on omal moel jätkukursus enesekindluse saavutanuile, kel sihid selged. Kuid meeles peab pidama siinjuures asjaolu, et tihtilugu kipume jõudu kasutama just teadmatusest ja vastupidises suunas. Hirm olukorraga mitte toime tulla käivitab meis samal moel jõulise energiavoo, kui positiivne teadmine asjade tulemusliku suunamise võimalusest. Oskamatus oma tõelise ressurssi mahtu objektiivselt hinnata ja selle tahtmatu väärkasutus võivad viia kurbade tagajärgedeni. Lahutus isiklikus elus või ebaõnnestumine kollegidega koostöös, lapse usalduse kaotamise või mistahes muu sarnane juhtum ei olegi nii harv erand. Mida siis teha, et enesevalitsus ei petaks (nt. raevuhood) või abi ikka vajajani jõuaks (moraalne tugi), ehkki viimane seda vaat et vastustab… ? Kursus sobib kombineerida nii Enesekindluse saavutamise, Ressursita juhtimise kui Kapitali kursusega.

RESSURSITA JUHTIMINE on kursus nii inimestele, kes on oma igapäevas ametis juhi positsioonis kui ka neile, kes elus tasakaalu igatsevad. Igaüks meist on aga hea juht ennekõike iseendale. Tasub meeles pidada, et ainult kvantitatiivne tasand ei anna kunagi piisavat efekti. Sel moel märkad, et enamus hakkamasaamisest toimib sinu sees, on isiklik ja seega lihtsasti leitav. Tasub meeles pidada, et tihti ei märka me iseenesesest mõistetavaid ressursse enne, kui nad kadunud või otsas on. See aga ei ole veel vaesus ja toimetuleku või arendustegevuse lõpp. Ressursitus avab tegelikult uue, peenema ja efektiivsema tasandi. Seda hiljem tasstunud ressursiga kombineerides saavutame enneolematu efektiivsuse.

NÄITLEJA JA LAVASTAJA KUNST 2 See on kursus kõigile neile, kes soovivad  suurendada oma lavaoskuste pagasit, tõsta kvalifikatsiooni;  teravdada või täiendada juba omandatud teadmisi uute võrra; * saada värsket laengut teatrikunstiga tegelemiseks;  omandada oskust kanda õpitud erialaseid ning vaimseid  väärtusi üle igapäeva ellu ning neid tulemuslikult rakendada                                                               Kahepäevasel kursusel räägime, kuidas käib:
teatritegevuste mõtestamine: miks ma teatrit teen, minu sõnum;
esinemisenergia leidmine-salvestamine-taastamine;
emotsiooni leidmine füüsisest ja selle väljendus;
esinemishirmust üle saamine, enese usaldus, usk partnerisse;
lugude loomine (narratiivi ja sündmuste leidmine ning praktiliseks muutmine);
* mis on null – punkt ja selle kasutus laval;                                                                                                             * mis on tempo ja mis on rütm.

KAPITALi kursus räägib uut tüüpi ettevõttest, mis toimib kui kogukond, kasutades nii avaliku sektori võimalusi,  kasumlikkuse põhimõtteid kui ka vabatahtlikkust inimeste kaasamisel. Mis on sellise tegutsemise põhialuseks? Mis on sellise tegutsemisvomri eelised ja tõhusus võrreldes tavalise palgatööga? Mis on numbrite ja majandusloogika taga. on seal ehk veel midagi? Kuidas sünnivad ja millel põhinevad sellised projektid nagu Naabrivalve või Teeme ära,  aga ka laulupidu või Balti kett? Ja põhiline- kas need on ainult emotsionaalsed uitmõtted, mis jäävad kaugele ärisektorist? Kursuse viivad läbi aastaid tulemuslikult sellist ettevõtet praktiseerinud Polygoni juhid Tamur Tohver ja Kristel Treier 

OSKUSTE OMANDAMISE KUNST on kursus, mis  pakub nii mõnegi ootamatu vaatenurga enesetäiustamise lihtsustamiseks. Teisisõnu- kuidas õppida uusi asju viisil, et see oleks kerge, samal ajal süvitsiminev, tõhus ja huvitav? Koolis me teame: kaugenemine algab äratundmisest. kui oskad selle sententsi lahti seletada, oled juba taibanud ka uue omandamise juures peituvat ohtu. kursuse eesmärk on abistada meid valutult omandada harjumuspärasest erinevat mõttelaadi ning sellejuurde ka jääda. sest eesmärk on ju elukestev õpe.

ENESETEOSTUS KUI KOOSTÖÖ KUNST kursuse eesmärk on arendada isik isiksuseks läbi sinu teadvuse korrastamise. Sellest kursusest tõuseb enesekindlus ja (esinemis)julgus, tahtekindlus ning sisemine korrastatus. Kursuse tulemusena suudame paremini sõnastada ja saavutada peamist eesmärki, oma elu pealisülesannet. Õpime vaatlema teekaaslasi, kes meid selles abistavad, avardame silmaringi ning mõistmist inimsuhtlusest laiemalt. Tõuseb oluliselt nii meie enda suutlikkus kui võime innustada ja kaasata oma tegemistesse teisi enda kõrval. Koos sisemise selginemisega paraneb ka meie eneseväljendus täpsemaks ja efektiivsemaks. Kursus aitab jõuda nii iseenda kui ka partnerite parema mõistmiseni- see on ühiste tegevuste tulemuslikkuse alus. Keegi ei ole oma teekonnal üksi.


Tamur Tohver     Tamur Vana Antsla Teatriaidas

on olnud tegev eneseväljenduse ja teatrikunstiga lavastaja, näitleja ja õpetajana ning ettevõtja ja isikutreenerina juba ligi 30 aastat.

“Ma ei ole kunagi käinud tööl. Ma olen alati pidanud arvestama oma füüsilise ja vaimse ressursi ning finantsiliste võimalustega. Ma olen teoks teinud kõik oma intuitiivsed taipamised ja selliselt realiseerinud kõik oma soovid. Inimesena oman erinevaid psühholoogilisi ja semiootlisi akadeemilisi teadmisi, vaimseid kogemusi, olen teatrikunsti magister, praktiseerin igapäevaselt kriya yoga’t. Kuid oma tänastes tegemistes olen ma teatris, filmikunstis, koolitaja ning ettevõtjana ennekõike praktik. Ja vahel on mul tunne, et mind ei ole olemas- on vaid sõnum kõikvõimalikkusest, tasakaalust ja headusest. “

Tamur on juhtinud tegusalt ja tulemuslikult aastate jooksul nii riiklikke kui eraalgatuslikke loomestruktuure ja mitmeid suurprojekte ning sellisega pälvinud ka rahvusvahelist tunnustust kultuuriloomes ja protsessijuhtimises. Õpetaja-koolitaja õpetanud TLÜs, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja TTÜs, andnud avaliku esinemise ja enesejuhtimise konsultatsioone suurettevõtetele ERR, Eesti Energia, SEB, Nordea, Ragn-Sells, Intrum Justitia AS, AS Corpore, AS Starman, Ergo Kindlustus, Innove jt. alates aastast 1998 2008. aastal asutas Polygon Teatri ja Polygoni Teatrikooli ning on pühendunud neile tänaseni.      

eristada tähendab leida : sa oled nii sõnum kui selle kandja

*kõiki ülal nimetatud kursuseid on võimalik kohandatult läbi viia ka võõrkeelsetena