NÄGEMUS

meil ei ole midagi uut
me ei tee midagi teistmoodi
sest meil ei olegi midagi
sest meie teater on vaene
re-cycling ja re-use
meil ei näe tõusvaid seinu
ja pöördlava
meil näeb näitlejat
sest vaene teater on näitlejarikas!
teate küll, ma lähen läbi Tühja Ruumi ja…
polygon tähendab inglasele hulknurka
ja sõdalasele harjutusplatsi
polygaamia on mitmikabielu

Teatrikompanii Polygon on kutseline teatrikunsti ja -hariduse keskus, mis toimib loovisikute kohtumispaigana. Polygon Teater on asutatud 8. mail 2008 Tallinnas Tamur Tohveri ja Tarvo Kralli poolt. Polygon Teater on vahetu teatri esindaja- Brooki terminites.  Laiemalt defineerides esindame “vahetu (loe: lihtsa ja ausa) teatri” suunda, otsides samaaegselt uuemaid ja puhtamaid (loe: olustikust vabamaid) vorme ja rakendusi laval. Oleme huvitatud koostööst välisloojatega ning rahvusvahelistest projektidest. Polygon Teater on kutseline vabateater. Polygon Teater suundub omadramaturgia ja kodumaise klassika suunas. Polygoni Teatrikool on mõeldud vanuseastmetele alates algklassidest ja lõpetades täiskasvanutega. Tänaseni ei ole riik leidnud võimalust Polygon Teatrit ega Teatrikooli püsivalt toetada. 

Polygon mõtleb ja tegutseb roheliselt. Olulised mõisted Polygoni igapäevastes praktilistes tegevustes on austus, pühendumine, hoolivus kõige elava vastu, samuti uuskasutus. Nõnda kui käesolev võrguleht on vabavaral põhinev, valmivad kõik Polygoni lavakujundused, kostüümid ja rekvisiidid ehk lavastused tervikuna ressurssi raiskamata- nii materiaalset kui vaimset. Teater on puhas koht. Teater on püha koht. Loeb Tegu.

Vaata Polygon Teatri lavastuste käekirja siit!

Polygonil on stabiilne koostöö kaasaegsete autoritega. Oleme on võtnud kohustuse lavastada igast Eesti näidendivõistlusest ühe märgitud näidendi. Tänane ühiskond kohendab end ja teater ühes sellega. Teatrites on palju hirmu ja poosi- näitlejaharjutus ütleb, et lase õhk välja, siis kaob kramp õlgadest. Vabadel õlgadel on oi milline kandevõime! Inimeselt inimesele, mitte näitlejalt publikule, on Polygoni lausung. Polygon kõnetab vahetus uuenenud teatrikeeles, mis ei ole otsinguline eufooria vaid selge teadmine.

Meie etendused algavad alati motiiviga: “Nii vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees- mis oli, see on läinud, mis tuleb, alles ees” (E.Enno / R.Rannap)

Polygon Teatri laiendavaks haruks missioonipärases töös laste, noorte ja täiskasvanutega on  Polygoni Teatrikool. Üldharidusega koos on loodud teatri süvaõppe klass Tallinna Ühisgümnaasiumisse. Teatrikooli eesmärgiks ei ole mitte ainult professionaalsete näitlejate kasvatamine, kuivõrd täisväärtuslike ja avatud mõtlemisega tulevaste ühiskonnaliikmete suunamine. Kooliga kaasneb vabatahtliku kogukonna kasvatus.

***

Asutamisaastast 2008 alates on antud üle 400 etenduse ligi 11 000 vaatajale erinevates statsionaarides. 2015. aastal võeti Noblessneri kvartalis kasutusele teatri statsionaarina Teatrisadam ja Vana-Antslas Teatriait. Rävala 8 ärimajas Tallinnas asuvad Polygoni harjutusruumid ja kontor. Polygon Teatri loomenõukogus mõtlevad täna kaasa Martin Algus, Karin Rask, Eero Spriit  ja Tamur Tohver, kunstnikud Kalju Kivi, Annika Lindemann ja Ellen Alice Hasselbach. Ühingu  tegevjuhataja on Kristel Treier. Ühing Polygoni arenduskojas on mõtlevad kaasa Eero Spriit, Georgi Viies, Karin Rask ja Helger Kavant. Teatrikooli patrooniks on Kalju Komissarov. Polygoni meeskonnas lööb kaasa palju erinevaid tunnustatud Eesti loovinimesi (vt lavastuste lehelt).

Teater tegeleb aktiivselt teatrikunsti uurimisega ja kuulub nii International Platform for Performer Training liikumisse kui on ka Theatre and Performance Research Association liige. Erinevalt teistest Eesti teatritest ei ole Polygon Teater Eesti Vabariigi püsitoetuse saaja. Kogu Polygoni funktsioneerimise majanduslikuks aluseks on riiklike ja kohalike fondide toetused, õppetasud ja piletitulu ning eriprojektid ja isiklik panustamine. Vabatahtlik Polygoni kogukond on siiani lisaks Eesti ja Tartu Kultuurkapitalile võimalikuks teinud sellise teatrikeskuse eksisteerimise. Polygon loob läbi teatri ja teatrikooli ühistegevuse uut põlvkonda, kes hindab kõrgelt teatrit, kultuuri ja vabatahtlikkust kui sotsiaalsest väärtust. Meie teatriõppe eesmärgiks on lisaks tulevastele professionaalsete näitlejate kasvatamisele ka lihtsalt täisväärtuslike ja avatud mõtlemisega ühiskonnaliikmete suunamine. Polygoni Teatrikoolis õpib täna kokku ca 200 noort. Kõrgema teatriharidusega õpetajaid on koolis 12, neist neli teatrimagistri kraadiga. 

Missioon Polygon Teater on kaasaegse ja säästlik-rohelise maailmavaatega „vahetu teatri“ (P. Brook) edendaja ja elujõuline levitaja, kes kannab kirgast mõtet ja tugevat emotsiooni vähest ressurssi ning materiaalseid vahendeid kasutades.

Visioon Polygon Teater jutustab oma laval kohalikku sündmust nii kaasaegses kui klassikalises vormis kõikidele Eestis elavatele inimestele mõistetaval moel, avardab nende maailmapilti, harib avalikus mõtteruumis osalejaid, innustab vaba arutelu, edendab loomingulisust ja tegusust, ühendab kogukondi ja põlvkondi, kasvatab sallivust ja üksteisemõistmist, väärtustab ning kaitseb eetilisi põhiväärtusi olles kõrge kunstilise kvaliteedi juures sotsiaalselt terav ja samas ühendav. Teater lähtub oma tegevuses tõdemusest – selleks, et ühiskonna eri kihte kõnetada ja sulandada, tuleb ühel või teisel moel rääkida neile arusaadavas keeles. Polygon Teatri visioon realiseerub läbi erinevate kunstisuundade avardamise ja ühendamise.

Väärtused. Vaene aga aus Vaene teater on näitlejarikas. Polygon Teatri käsitluses kannab ennekõike inimene sõnumit ja loob ka vastava õhustiku. Lihtne on aus ja selget sõnumit ei pea silmatorkavalt kaunistama. Meil ei tehta kunsti kunsti pärast, vaid räägitakse, mis on südamel. Polygon Teater on ja jääb isiklikuks. Inimeselt inimesele, mitte näitlejalt publikule.

Tõhusus Tühi ruum ei ole tühi – kunagi ei ole nii, et midagi ega kedagi ei ole. Materiaalses mõttes – Polygon Teater ei lohista enda järel suurt organisatsiooni, ta loob end osalt iga kord uuesti kaasates ja levitades nõnda lihtsuse mõtteviisi ja taaskasutuse maailmavaadet. Tõhusus tähendab tegevuse pidevat parendamist, et hoida kokku kulusid ja vabastada ressursse uute ja huvitavate lavastuste loomiseks. Polygon Teater on tõhusalt tegutsev organisatsioon, kes, ennast arendades ja eelarvet mõistlikult planeerides, hoolitseb pidevalt oma põhi- ja tugitegevuste optimeerimise eest.

Õppimisvõimelisus ja otsingulisus Puu üle otsusta tema viljade järgitulemust ei näe kohe. Ka kõige kommertslikumana tunduv ettevõtmine omab sisulisi väärtusi, kõige kunstilisem lavastus võib olla inspireeritud lihtsatest pragmaatilistest protsessidest. Me õpime kõik ja kestvalt. Otsingulisus eeldab arenemisvalmidust, teatrimaastikul toimuvate muutuste tajumist ning neile muutustele vastavat kiiret reageerimist. Polygon Teater on avatud uusimatele vormiotsingutele, rakendab vajadusel kaasaegseid tehnoloogiaid, sisulahendusi ja vormivõtteid.

Professionaalsus Professionaalsus põhineb teadmistel, oskustel ja kogemustel. Polygon Teater rakendab igapäeva-praktikas Eesti teatriharidusele ja -traditsioonidele toetuvaid erialaseid nõudeid. Seda nii sisu kavandamisel, ideede otsimisel ja arendamisel, lavastuste loomisel ning etenduste andmisel. Loominguliste isiksuste kaasamisel teeb teater oma otsused lähtuvalt  inimese andest, haridusest, omandatud ja pidevalt juurde õpitavatest oskustest, enesekriitilisusest ja eetilisusest. Polygon Teater on polükeelne.

Oled teretulnud tegelikku teatrimõtet elus hoidma!