Enese väljendamise kunst

Miks te mind ei kuula? Miks mul suu nii hirmsasti kuivab ja käed higistavad? Oot.. a kusma need käed panen?!

                                                                                                                                            Tere. Mina olen Tamur Tohver. Oma 40-aasta pikkuses teatri- ja õpetajaelus paljude eri vanusest ja erineva ettevalmistusega inimestega olen kogenud, et esineja veenvus on peamine tema edu pant. Täna soovin jagada oma teadmisi, kuna tean, kuidas esinemiskindlus ja oskus muudab inimesed avatumaks, julgemaks. Aga ka kuidas teinekord jäävad head ideed ebakindla väljenduse või hoiaku tõttu tähelepanuta. Mõtted saavad ainult siis elujõu, kui neid sobivalt väljendada.

Meie eesmärk Kõige levinum küsimus näitlejale on: kuidas see tekst teil  küll pähe jääb? Reedan saladuse: näitleja ei õpigi teksti pähe, see jääb tal loomulikul viisil meelde. Selline viis annab enesekindluse, kindlustab öeldava mõistmise ja tagab hea vastuvõtu. Oma mõtteid tulemuslikult väljendada on jõukohane igaühele. Sellist loomulikku meetodit me kursusel õpimegi.

Loomulikult- mida selgemalt ja isikupärasemalt me seda suudame, seda huvitavam on meid jälgida. Tundes ennast kaaslase poolt huviga jälgitud, avame end veelgi täpsemalt ja paremini. Oskus teisi kuulata teeb meist meeldiva partneri ja kaaslase.

Meie võimalus ja vahendid    kunsti kursus on mõeldud avaliku kõne ja esinemisoskuste omandamiseks või lihvimiseks, sh. tehniliselt diktsiooni ja hääle arendust kaasates. Inimese hääl on tundlik vahend suhtluses. Me ei unusta kursusel ka keha, mis esinemisel alati tervikuna mõjub.                                                                   Kuid ennekõike- julgus ennast väljendada tagab kaks peamist: oma soovi täpsustamise endale ja selle jõudmise teisteni. See on jõukohane kõigile! “Kuhu ma oma käed panen?” küsimus laheneb iseenesest, pruugib vaid püsti tõusta ja alustada, kui käed…

Aga ma ruttan ette.                                                                                                                                                   Harjutused, vaatenurgad ja teadmised, mille kursusel omandad, ei ole keerulised. Harjutamine ei ole raske ning piinlikkust tundma ei pea. Iga uus teadmine avardab Sind tervikuna ja rajab toe paremaks hakkamasaamiseks. Sa ei ole üksi ja keegi pole sündinud kõnelejaks.

           On minu takistus tõeline? Mis meid päriselt takistada saab?  Mis on ilmtingimata vajalik sellisest takistusest üle saamiseks? Mis tunne oleks selgelt ja vabalt väljenduda nii oodatud kui ootamatus olukorras?

Kahepäevasel kursusel räägime                                                                                    * kõnetehnikast ja kõnede koostamisest;                                                                           * kuulamisest, tähelepanu võtmisest;                                                                               * keskendumisest, häälest, hingamisest;                                                                          * esinemishirmust;                                                                                                            * kuulajatest, ruumist või selle puudumisest.

NB! Teine päev on osalejate päralt. Kõik saavad võimaluse enda koostatud tekstiga üles astuda ning tagasisidet nii kaaslastelt kui ka professionaalset personaalseid nõuandeid kursuse juhendajalt.

Sellelt kursuselt saad kaasa:
* oskuse esitada oma ideid ja lahendusi meeldejäävalt;
* igapäevase suhtelmisjulguse;
* konkreetsed vahendid esinemishirmuga toimetulekuks ja enda korrektseks väljendamiseks.

Meie lahendus  Enamasti saab ebakindlus alguse murest kaaslaste hinnangu pärast.                                           Seega- põhjuseks ei ole mitte ainult meie väljendusoskus, vaid selle kasutamise ja toestamise viis. See on enamasti eneseusu küsimus. Ja vastupidi- eneseusk ammutab jõudu tõesest väljendusest, julgusest asju välja öelda. Meie esinemisenergia on otseselt seotud valmisolekuga õppida uusi oskusi ning neid kasutada.

Tagasiside   “Koolitus on kindlasti tulemuslik kõigile, kel igapäevaselt vaja oma ideid edastada. Siin on võimalik mõtiskleda nii enda tänase olukorra üle kui ka praktiliselt olukordi läbi mängida. Mida õppisin? Kuidas oma mõtteid arusaadavamalt teisteni viia ja veelgi mõjusamalt esineda, kasutades nii häält kui kehakeelt.” kirjeldab kursust 12. aastase koolitaja kogemusega Guido Paomees.

” Kuidas kõne tekstile anda sisu ja sõnum? Kuidas edastada sõnumit selgelt ja veenvalt? Nendele küsimustele sain vastused kui osalesin enese väljendamise kursusel. Tamur on tõeline praktik ja guru kes on vastused endale selgeks mõelnud ning välja töötanud tehnikad. Harjutusi iseseisvaks eluks. Julgen soovitada.”               -nii võtab kursuse kokku Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu tegevjuht Peep Tomingas. 
Loe siit tagasisidet lisaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kokkuvõtteks Nõnda siis, kas poleks tore asendada esinemishirm suhtlusrõõmuga, mis omakorda aitaks siluda erimeelsusi ja annaks vastastikku kuulamisoskust? Nagu ikka Polygonis, on kõik meie kursused praktilised, sisaldavad ülesandeid ja harjutustikku kaasa viimiseks. Õpime mõistma esitatavat, esitajat ja esitamist kui väljendust. Õpime aru saama oma võimetest ning nende korrastamisest kasutamiseks.

Ennast väljendada suudavad kõik, hoolimata eelteadmistest, soost või vanusest. Uue eluväärtuse loob kaunis ja kerge eneseväljendus, muutes meie igapäevaseid suhteid ümbitsevatega.

Kursuse viib läbi kogenud lavastaja, näitleja ja isikuarengutreener Tamur Tohver.                                            

Kursuse tasu on 157 €, soodustasu 124 € piiratud ajani. Tasu ei sisalda lõunasööki.

Kursused toimuvad:                                                                                                                                               esimesel päeval kella 10-17 ja teisel kella 11-16                                                                               Tallinnas Polygoni Teatrikoolis, Rävala 8                                                                                   Tartus Polygoni Teatrikoolis Kastanimajas, Kastani 38.                                                                                     Märkmete tegemiseks soovitame kaasa võtta enda vahendid ja siseruumides oleme vahetusjalatsites.