Uutele teatrikooli tulijatele algab õppeaasta nagu ikka vastuvõtukatsetega septembrikuus.                           TÄHELEPANU! KOOLID KÕIGIS LINNADES ON KOLINUD!

                                                  Tartus 2. septembril kell 18, Lille majas (Lille 9)                                                               Tallinnas 3. septembril kell 18, Pikk tn. 20, 3. korrus (Kanuti Gildi SAALi peal)                      Haapsalus 8. septembril kell 16.30, Haapsalu linna algkoolis (Ehte 14).
Peatse kohtumiseni!


KATSETELE SAAB REGISTREERUDA AINULT ELEKTROONILISE VORMI KAUDU SIIT! 

Kooli astumise katseteks palume ette valmistada omal valikul üks luuletus või proosapala katkend (pikkusega A4 lehekülg) peast esitamiseks. Selga liikumist võimaldavad riided!
Katsed on õpilase eeldustest ja võimetest parema ettekujutuse saamiseks, mitte konkureerimiseks.


Tunniplaan 2019/2020

TÄHELEPANU, ÕPPE KORRALDUSES ON UUENDUSED, VT ALLPOOL!

Õppeaastal 2019/ 2020 õpetavad teatrikoolis Tamur Tohver, Lauli OtsarHelena KesonenAmanda Hermiine Künnapas, Karl Edgar Tammi, Johan Elm, Jaanika Tammaru, Merilyn Egle, Erki AuleKarl Koppelmaa, Heino SeljamaaRagne Veensalu  ja mitmed külalised vastavalt programmile.

Kõik meie õpetajad on igapäevased tunnustatud teatripraktikud, paljudel on mitu valdkondlikku kõrgharidust ja õpetajad täiendavad end pidevalt nii kodu- kui välismaal professionaalses erialatöös. Kooli asutaja ja juhataja vormistab oma etenduskunstide uuringuid  juba Manchester Metropolitan University doktorikraadi programmis Inglismaal. Õpetajate igapäevastest tegemistest leiad rohkem lugemist Eesti Näitlejate Liidu või Eesti Lavastajate Liidu kodulehtedelt ja ka lihtsalt veebiotsingu abil. Et olla jooksvalt kursis meie tegemiste ja enda võimalustega nendes, liitu FB-kommuuniga või hakka Teatrikirja lugejaks ja oled kursis kõigi meie tegemistega!
Teatrikooli eesmärk on luua keskkond, kus läbi tegutsemise ja läbimängimise on võimalik õppida mõtlema ja õppida õppima. Seda sellisel moel, et kõik toimub ikka iseenda ja elu tarvis.

2019/2020 õppeaastal tegutsevad teatrikoolis järgmised rühmad:
TALLINNAS

Polygon 30+. Täiskasvanutele alates 20. eluaastast. Rühma eesmärgiks on ennekõike isikuareng ja loominguline eneseväljendus draamaõppe kaudu. Kevadel valmib lõputööna lavastus, mida mängitakse erinevates etenduspaikades. Õppetöö sisaldab ka lavalise liikumise ja lavakõne erialatunde. Õppetasu 62 € kuus, tunnid 2x ndl a 1,5h. Liikumine ja kõne eraldi aegadel a 1h.

Polygoni Stuudio. Noored 15. kuni 19. eluaastani, alates põhikooli lõpetamisest. Kevadel valmib lõputööna lavastus. Õppetöö sisaldab ka lavalise liikumise ja lavakõne erialatunde. Õppetasu 48 € kuus, tunnid 2x ndl a 1,5h. Liikumine ja kõne eraldi aegadel a 1h.

Keskastme rühmad. Põhikooli õpilastele vanuses 10 kuni 15. Õppetöö sisaldab ka lavalise liikumise ja lavakõne erialatunde. Õppetasu 50 € kuus, tunnid 2x ndl a 1,5h. Liikumine ja kõne eraldi aegadel a 1h.

* Algklasside rühmad. Õpilastele vanuses 7 kuni 10. Õppetasu 45 € kuus, tunnid 2x ndl a 1h.

Lavaline liikumine. On osa teatrikunsti treeningu õppetööst. See sisaldab koordinatisooni, ruumi tajumise, rütmika, kehalise improvisatsiooni, kehalise eneseväljenduse ja -partnerluse (tunnetuse) õpet. Soovi korral on võimalik tulla ennast täiendama ka ainult lavalise liikumise tundidesse (ainult Tallinnas!). Registreeru kool@polygon.ee. Eraldi kursusena õppetasu 30 € kuus, 1x ndl a 1h.

Lavakõne. On osa teatrikunsti treeningu õppetööst. Lavakõne treeningud sisaldavad hääle arendamise tehnikaid, diktsiooni, artikulatsiooni, karakterkõne ja teksti analüüsi ning interpretatsiooni õpet. Soovi korral on võimalik tulla ennast täiendama ka ainult lavakõne treeningutele(ainult Tallinnas!). Registreeru kool@polygon.ee. Õppetasu eraldi kursusena 30 € kuus, 1x ndl a 1h.

* Lavakõne ja lavaliikumine koos ühtse kursusena. Valides nii kehalise- kui kõnelise eneseväljenduse treeningud ühes õppemoodulis (võimalik siduda ka juhendamine ühte lõputöösse kevadisel eksamil), on õppe maht väiksem ja tegeletakse ainult vastavate oskuste arendamisega, mitte niivõrd näitlejameisterlikkusega nagu tavarühmades. Õppetasu 45 €, tunnid vastavalt tunniplaanile, 2x ndl a 1h.

Tallinnas toimub õppetöö Polygoni Teatrikooli uuel aadressil, Pikk 20, 3. korrusel!

                                                                              TARTUS                                                                       
Tartusse on oodatud õpilased lisaks Tartu linnale kogu Tartumaalt!

* Algklasside rühmad. Õppetasu 45 € kuus.

* Keskastme rühmad. Alates vanusest 10 ja ülespoole. Õppetasu 45 € kuus.

* Polygoni Tartu Stuudio. Oodatud kõik 16.-25. ealised Tartust ja Tartumaalt. Õppetasu 45 € kuus.

                     Tartus toimub õppetöö Lille Maja saalides, Lille Noorsootöö keskus, Lille 9, Tartu.

HAAPSALUS
Haapsallu on oodatud õpilased kogu Läänemaalt

Polygoni Haapsalu Teatrikool. Oodatud on kõik õpilased alates vanusest 16. aastat. Õppetasu kuni 20. eluaastani  30 € kuus, vanusest 21. eluaastat õppetasu 40 € kuus. Liikumine ja lavakõne on integreeritud põhieriala (näitlejameisterlikkus) tundidesse, tunnid 1x ndl, a 3h, pühapäeviti.

Teatriõpetuse väärtustest loe siit laiemalt
Teatrikooli koostööpartnerid on täna Tallinna, Haapsalu ja Tartu linn, Eesti Kultuurkapital, TLÜ Balti Filmi- ja Meediakool, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Shate Tantsukool, Vaba Lava jpt. Kool on rahvusvahelise näitlejatreeningu liikumise liige 
IPPT-s
Mis me koolis teeme? Vaata siit ise
!

ÕPPE KORRALDUS
KOOLI EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED 

Teatrikooli eesmärk on luua keskkond, kus läbi tegutsemise ja läbimängimise on võimalik õppida mõtlema ja õppida õppima. Seda sellisel moel, et kõik toimub ikka iseenda ja elu tarvis.

Kooli juhataja Tamur Tohver ütleb: “Me ei tõmba kedagi üldhariduse omandamisest kõrvale, lubades staariks saamist ja filmilepinguid.  Ehkki meie koolist on tänaseks juba  nii mõnigi avastanud enda jaoks kutselise näitleja või ka laulja tee. See on pühendumise loomulik tulemus. Vastupidi, meil on erinevad koostööd eri linnades omavalitsuste ja üldharidus- ning kõrgkoolidega. Kõigis koolides toetame olulisel määral noore inimese mängulist arengut isiksuseks, kes oskab oma edasiminekut eesmärgistada. Teatrikoolis harjutakse kollektiivse tegutsemisega, vastutusega, distsipliiniga. Osatakse näha seoseid ja mõista maailma. Avastatakse enda loovus. Tekib vajadus ja huvi luua uusi, reaalsuses toimivaid maailmu. Omandatakse oskus ja vahendid eneseväljenduseks. Osatakse loovust kanaliseerida. Andekad eelduste ja tahtega noored jõuavad kindlasti suurtele lavadele. Sel moel võidavad kõik – noored, vanemad ja õppejuhid. Meie eesmärk on seostatud, avatud ja loov ühiskond. Uus põlvkond uues ajas. Enesearenduseta ei ole inimkonnal tulevikku.”

 Õppetasult kehtib tulumaksusoodustus vastavalt kehtivale seadusandlusele. Õppekava kood 85330.

Individuaalsed eratunnid
Minimaalselt 6 korda, aeg, koht ja intensiivsus kokkuleppel. Eratundidena saab õppida näitlejameisterlikkust, kõnekunsti, eneseväljendust, enesekindlust, erinevaid hingamis- ja energialeidmistehnikaid ning erinevaid meditatsioonitehnikaid.
Anna oma soovist teada kool@polygon.ee. Tunnid on tasulised, 50 € üks kohtumine 1,5h, miinimum kohtumiste arv 6 korda .

Õppeaasta kestab kogu koolis septembri algusest kuni mai lõpuni. Koolivaheajad toimuvad teatrikoolis vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt sätestatult üldriiklikule kavale. 2019/2020 õppeaastal:
2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Nendel aegadel ei toimu teatritunde. Lisaks toimub igal  õppeaastal  avatud õpitubasid, nii enesearengu kui näitlejameisterlikkuse teemadel ja teisi lühemaid kursusi. Täpsem info jooksvalt meie FB-s ja Teatrikirjas.

 TUNNIPLAAN 2018/19
ÕPPEKAVA
 
Koolielus on meil kolm kindlat traditsiooni:
* Pööripäeva õhtu talvel “Rähnipojad”. Pühendus on pidulik teatrikunsti saladustesse pühendamine ja Polygoni kooliperre vastuvõtt. Selle viivad läbi stuudiolased.
* Kevadised eksam – etendused Tallinnas, Tartus ja Haapsalus. Eksamlavastus on avalik etendus, kus astuvad üles kõik teatrikooli rühmad. Algklassidest kuni 30+ ni. Kavas on lühemad ja pikemad kokkuvõtted õppeaastal töös olnud materjalidest lapsevanematele, sõpradele ja kõigile teatrihuvilistele. Selle viib läbi 30+ rühm.

* Suvine/ talvine linnalaager või  filmi- või teatrilaager suvel 
Teatrikooli eesmärk on luua keskkond, kus läbi tegutsemise ja läbimängimise on võimalik õppida mõtlema ja õppida õppima. Seda sellisel moel, et kõik toimub ikka iseenda ja elu tarvis.
* TÜHI RUUM EI OLE TÜHI *