KOOLI KORRALDUS

Improteater      1379983_471264442991016_1313265487_n                                     

Kooli töö toimub enamasti põhitundides 2 korda nädalas a 1,5h. Algklasside rühmades 1-2 korda nädalas a 1 h, sõltuvat rühmade suurusest. Oluline on laste tegelik areng.

Teater on ühine ettevõtmine – meil peetakse teatrikooli tegemisest ja tunniplaanist lugu ja ei puuduta.
Kooli astumiseks läbitakse mängulised loovkatsed. See annab õpetajatele aimu, kellega tegu ja õpilasele aimu, mis teda ees ootab. Seal osaleb alati ka varasemaid Polygoni õpilasi – sisseelamine on kerge.
Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud õppekava kood on 85330. 

Õppetöö Polygoni Teatrikoolis on tasuline.
Tasutakse esitatud arve alusel poolaasta kaupa ( 1. semester september-detsember / 2. semester jaanuar-mai), erandjuhul on võimalik kokku leppida ka teisiti. 

Õppetöö toimub üldhariduskooli õppevaheaegadega ajastatult, erandjuhud (festivalid, etenduspraktikumid, laagrid) etendustena toimuvad siiski just enamasti vaheajal – v.a, jõuludest uusaastani. Kool ei vastuta vaid ühe õpilase (ja tema vanemate) ees, kool tagab võrdsed võimalused kõigile õpilastele terve õppeaasta jooksul. Elumuutuste korral vaadatakse alati üle ka tingimused (pere liikumisel nt linnade vahel, vahetuskooli siirdumisel välismaale jms).
Õppemaksult kehtib tulumaksusoodustus õpilastele vanuses 3-18. eluaastat.
Õppetingimuste lisateave kool@polygon.ee.

Poly_eksam-141381743_471267956323998_923507443_n