MEIE TEEMAD

 Järgmiste kursuste aja leiad siit                                                                                                                   Kursused toimuvad Tallinnas  Polygonis, Rävala 8 ja Tartus Kastanimajas, Kastani 38.

ENESE VÄLJENDAMISE KUNST  on kursus kõigile neile, kes soovivad oma igapäevatöös mõjusalt esineda, oma mõtteid selgemalt edastada, mõjuda sihikindla ja edukana või oma lihtsalt töös senisest paremaid tulemusi. Sellelt kursuselt saad kaasa:
*usu iseendasse                                                                                                                                         *konkreetsed vahendid oma hirmudest vabanemiseks ja enda elu tasakaalustamiseks                                      *reaalsed oskused eneseusku luua, hoida ja kasvatada (käibefraaside asemel)
*oskuse taandada isikuid ja olukordi realistlikuks                                                                                                 *oskuse leida oma sisetunnet toestavaid tegureid                                                                                                 *oskuse vähendada kõikvõimalikke riske                                                                                                           *oskuse leida mõttekaaslasi, sh uued konkreetsed tuttavad
* igapäevase suhtelmisjulguse

ENESEKINDLUSE SAAVUTAMINE oma eesmärgi täitmiseks on kursus, mis arendab meelekindlust ja järjepidevust oma sihtide saavutamisel isikliku teotahte toestamise abil.  See on kursus kõigile neile, kes soovivad ennetada ärevushäiret, vabaneda foobiatest ja/ või mitte lasta neil tekkida; õppida  toestama ennast ükskõik kui keerulises situatsioonis; omandada riski- ja pingevaba (loe: stabiilsemat) eluviisi;  vabaneda häirivatest või kahjulikest harjumustest;                                                                                                                 Sellelt kursuselt saad kaasa:
*usu iseendasse                                                                                                                                          *konkreetsed vahendid oma hirmudest vabanemiseks ja enda elu tasakaalustamiseks                                 *reaalsed oskused eneseusku luua, hoida ja kasvatada (käibefraaside asemel)                                                       *oskuse vältida asjatuid riske ja konflikte

NÄITLEJA JA LAVASTAJA KUNST 2 See on kursus kõigile neile, kes soovivad  suurendada oma lavaoskuste pagasit, tõsta kvalifikatsiooni;  teravdada või täiendada juba omandatud teadmisi uute võrra; * saada värsket laengut teatrikunstiga tegelemiseks;  omandada oskust kanda õpitud erialaseid ning vaimseid  väärtusi üle igapäeva ellu ning neid tulemuslikult rakendada                                                               Kahepäevasel kursusel räägime, kuidas käib:
teatritegevuste mõtestamine: miks ma teatrit teen, minu sõnum;
esinemisenergia leidmine-salvestamine-taastamine;
emotsiooni leidmine füüsisest ja selle väljendus;
esinemishirmust üle saamine, enese usaldus, usk partnerisse;
lugude loomine (narratiivi ja sündmuste leidmine ning praktiliseks muutmine);
* mis on null – punkt ja selle kasutus laval;                                                                                                             * mis on tempo ja mis on rütm.

KAPITAL kursus räägib uut tüüpi ettevõttest, mis toimib kui kogukond, kasutades nii avaliku sektori võimalusi,  kasumlikkuse põhimõtteid kui ka vabatahtlikkust inimeste kaasamisel. Mis on sellise tegutsemise põhialuseks? Mis on sellise tegutsemisvomri eelised ja tõhusus võrreldes tavalise palgatööga? Mis on numbrite ja majandusloogika taga. on seal ehk veel midagi? Kuidas sünnivad ja millel põhinevad sellised projektid nagu Naabrivalve või Teeme ära,  aga ka laulupidu või Balti kett? Ja põhiline- kas need on ainult emotsionaalsed uitmõtted, mis jäävad kaugele ärisektorist? Kursuse viivad läbi aastaid tulemuslikult sellist ettevõtet praktiseerinud Polygoni juhid Tamur Tohver ja Kristel Treier 

OSKUSTE OMANDAMISE KUNST on kursus, mis  pakub nii mõnegi ootamatu vaatenurga enesetäiustamise lihtsustamiseks. Teisisõnu- kuidas õppida uusi asju viisil, et see oleks kerge, samal ajal süvitsiminev, tõhus ja huvitav? Koolis me teame: kaugenemine algab äratundmisest. kui oskad selle sententsi lahti seletada, oled juba taibanud ka uue omandamise juures peituvat ohtu. kursuse eesmärk on abistada meid valutult omandada harjumuspärasest erinevat mõttelaadi ning sellejuurde ka jääda. sest eesmärk on ju elukestev õpe.

MINU TEGELIK RESSURSS Lihtne on jääda pühakuks kloostris, olles tugevatest argimõjutustest puutumatu. tihtilugu seostatakse sellega teatud loobumisi- otsekui oleks endaksjäämisel mingi hind. Kursus abistad sind täpsustama, kes sa tegelikult oled ja mis on su eesmärk. Millised on su varud ning kui suuri võimalusi sa omad jõuda eesmärgini. Siin ei otsita abstraktset elu mõtet, märksõnadeks on enesemääramine ja sealt tulenev mina-pilt oma tegelikust suutlikkusest. Alles seejärel saavad su ideed päriselt teoks. jah, sa saad nende teostamisel kaasata teisi inimesi.

ENESETEOSTUS KUI KOOSTÖÖ KUNST kursuse eesmärk on arendada isik isiksuseks läbi sinu teadvuse korrastamise. Sellest kursusest tõuseb enesekindlus ja esinemis)julgus, tahtekindlus ning sisemine korrastatus. Kursuse tulemusena suudame paremini sõnastada ja saavutada peamist eesmärki, oma elu pealisülesannet. Õpime vaatlema teekaaslasi, kes meid selles abistavad, avardame silmaringi ning mõistmist inimsuhtlusest laiemalt. Tõuseb oluliselt nii meie enda suutlikkus kui võime innustada ja kaasata oma tegemistesse teisi enda kõrval. Koos sisemise selginemisega paraneb ka meie eneseväljendus täpsemaks ja efektiivsemaks. Kursus aitab jõuda nii iseenda kui ka partnerite parema mõistmiseni- see on tegevuste tulemuslikkuse alus.

KAASAMISE fookusteemad sellel kursusel on ülesannete suunamise olemus, usaldus, innustuse läbi teotahte äratamine, personaliseerimine, kohustus vs lubadus, pühendamine, tagasiside. Kursusel aitame mõista miks, mida, kuidas ja kellele ülesandeid suunata. Millal ja keda on lubamatu kaasata? Osaluse tõstmine, teotahte tõstmine läbi koostöö-palve. See kursus on loogilises seoses KAPITAL kursusega.


Tamur Tohver     Tamur Vana Antsla Teatriaidas

on olnud tegev eneseväljenduse ja teatrikunstiga lavastaja, näitleja ja õpetajana ning ettevõtja ja isikutreenerina juba ligi 30 aastat.

“Ma ei ole kunagi käinud tööl. Ma olen alati pidanud arvestama oma füüsilise ja vaimse ressursi ning finantsiliste võimalustega. Ma olen teoks teinud kõik oma intuitiivsed taipamised ja selliselt realiseerinud kõik oma soovid. Inimesena oman erinevaid psühholoogilisi ja semiootlisi akadeemilisi teadmisi, vaimseid kogemusi, olen teatrikunsti magister, praktiseerin igapäevaselt kriya yoga’t. Kuid oma tänastes tegemistes olen ma teatris, filmikunstis, koolitaja ning ettevõtjana ennekõike praktik. Ja vahel on mul tunne, et mind ei ole olemas- on vaid sõnum kõikvõimalikkusest, tasakaalust ja headusest. “

Tamur on juhtinud tegusalt ja tulemuslikult aastate jooksul nii riiklikke kui eraalgatuslikke loomestruktuure ja mitmeid suurprojekte ning sellisega pälvinud ka rahvusvahelist tunnustust kultuuriloomes ja protsessijuhtimises. Õpetaja-koolitaja õpetanud TLÜs, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja TTÜs, andnud avaliku esinemise ja enesejuhtimise konsultatsioone suurettevõtetele ERR, Eesti Energia, SEB, Nordea, Ragn-Sells, Intrum Justitia AS, AS Corpore, AS Starman, Ergo Kindlustus, Innove jt. alates aastast 1998 2008. aastal asutas Polygon Teatri ja Polygoni Teatrikooli ning on pühendunud neile tänaseni.      

eristada tähendab leida : sa oled nii sõnum kui selle kandja

*kõiki ülal nimetatud kursuseid on võimalik kohandatult läbi viia ka võõrkeelsetena