Enesekindluse saavutamise kunst vs hirm või ärevushäire

Sageli tunned, et tead õiget lahendust olukorrale, milles tegutsed. Ometi hajub sihtmärk tegutsema asudes udusesse kaugusesse… Satume ärevusse, tekib hirm hakkamasaamise ees. Hirm pärsib meid elus mitmel tasandil ja päris ootamatutes kohtades. Halvimal juhul võimendub sellest ärevushäire, mis omakorda kasvab foobiaks teatud olukordi täielikult vältida. Kuidas siis aga eluga edasi minna? Uusi asju ette võtta ja vanadega järjest tõhusamalt toime tulla? Segadusse ajavad raskused võivad meid tabada noorukieast vanurini… Enda väärtuste tunnetamine ja mõistmine aitab meid endale kindlaks jääda. Sa pead teadma- hirmu pole vaja karta! Just täpselt nii see ongi.
Kas ülemus märkas mind? Kas õpetaja vihkab mind? Kas ma jäängi üksi? Mida teised minust niimoodi arvavad? Ma ei suuda keskenduda!

                                                                                                                                            Tere. Mina olen Tamur Tohver. Oma kogemusterohkel loomeettevõtja teel olen uuendusi ja arendusi viinud läbi paljude eri vanusest, soost, rahvusest, erineva positsiooni, sissetuleku ja elukogemusega inimestega. Olen kogenud, et ainult veendumuslik enda intuitsioonile kindlaks jäämine aitab meid elus ettetulevaid takistusi ületada.

Täna soovin jagada oma teadmisi, kuna tean, et usk endasse on meie aja üks suuremid defitsiite. Kuidas usk endasse aitab eesmärgini jõuda? Kõik me teame näiteid isikute saavutustest, kes uskusid endasse, oma võimekusse. Miks need näited meieni on jõudnud? Vastus on alati üks- sest nad saavutasid oma eesmärgi!

Kiireid ja tulemuslikke otsuseid on vaja langetada iga päev. Autoroolis, eksamil, ametikohustustel, lapse hindeid vaadates jms. Me teame, et maratoni läbimiseks on vaja teha see esimene samm. Tihtilugu on see raskem kui paistab, sest pole pealtnäha ühtegi toetavat teadmist. Ei tohi unustada, et oma ellu muutust  soovides (loe: millegi uue  realiseerimisel) ei ole garantiisid- tagada saad õnnestumist vaid sina ise. Lisaks närib sees mugavus, mis ütleb: käesolev on ka hea, ära lõhu seda, mis olemas! Maratonil esimesest sammust siiski ei piisa. Tuleb jõuda ka viimaseni…

Meie eesmärk
See kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad enda eesmärgid päriselt teostada, elada tasakaalukalt ning hirmudeta. Loe: igapäevast toimetamist ladusamalt korraldada. Mida pingevabamalt suudame oma soove ja ideid realiseerida, seda edukamalt hakkama saame. Survestamata seisundis on lihtsam leida meie ideed toetavaid asjaolusid. Pingevabas õhkkonnas tunneme end turvaliselt ükskõik kui suure riski või konflikti puhul ja suudame jääda objektiivseks. Pingevaba õhkkond aitab  märgata detaile, eristada asjade olemust ja seeläbi vältida vigu ja emotsioone.

Meie võimalus ja vahendid
Endasse uskuma õppimiseks ei ole vaja ronida Everesti otsa. Ei pea lõhkuma seda enesekindlust, mis on olemas. Vastupidi, just selle säilitamiseks uute toestavate väärtuste-oskuste abil, on vaja leida jõudu ümbritsevas endale kindlaks jääda. Selleks peabki väärtused ja oskused endast enne leidma ja seejärel nähtavaks tegema. Mäletad- kui soovid jääda sinna, kus on su sõbrad, kuula nende nõuaandeid. Kui soovid jõuda kaugemale, suhtle nendega, kes seal juba on.

See on kursus kõigile neile, kes soovivad:
* ennetada ärevushäiret;
* vabaneda foobiatest ja/ või mitte lasta neil tekkida;
* vältida negatiivse afekti seisundit;
* õppida  toestama ennast ükskõik kui keerulises situatsioonis;
* olla sihikindlad, järjepidevad ja edasijõudvad;
* olla päriselt enesekindlad ja seda ka teistele teadvustada;
* omandada riski- ja pingevaba (loe: stabiilsemat) eluviisi;
* vabaneda häirivatest või kahjulikest harjumustest;
* oma töös senisest paremaid tulemusi ja olla toeks kaaslastele ja perele.

Kahepäevasel kursusel räägime:                                                                        * millest kahtlus algab, millal ja miks;
* millised on välised mõjutused ja kuidas neisse suhtuda;
* mis on see, mis meid valitud rajal segadusse ajab;
* kuidas eneseusust jõudu ammutada, et siiski eesmärgini jõuda;
* situatsioonist ja emotsioonist;
* afektist, hirmust ja foobiast kliinilise psühholoogia ja meditsiini poolelt;
* teeme praktilisi harjutusi uute oskuste saamiseks ja häälestamiseks.

Sellelt kursuselt saad kaasa:
* usu iseendasse;
* konkreetsed vahendid oma hirmudest vabanemiseks ja enda elu tasakaalustamiseks;
* reaalsed oskused eneseusku luua, hoida ja kasvatada (käibefraaside asemel);
* oskuse taandada isikuid ja olukordi realistlikuks;
* oskuse leida oma sisetunnet toestavaid tegureid;
* oskuse vähendada kõikvõimalikke riske;
* oskuse leida mõttekaaslasi, sh uued konkreetsed tuttavad;
* igapäevase suhtelmisjulguse.

Meie lahendus
Tihti saab ebakindlus alguse ümbritsevate hinnangust. Seega, põhjuseks ei ole mitte meie usk endassevaid sisemised kahtlused, mis ammutavad jõudu välistest teguritest. See on enamasti eneseusu küsimus. Ja vastupidi. Eneseusk ammutab jõudu tõesest väljendusest, julgusest asju välja öelda. Meie usk endasse on otseselt seotud valmisolekuga õppida uusi oskusi ning neid kasutada. Meenutus – kaaslasi saab valida!

Tagasiside
“Enesekindlust kasvatab soov tõeliselt avaneda. Naeratades peegli eest seistes ja korrates:” Olen enessekindel!” üksi on vähe. Sõna “enesekindlus” tuleb sujuvalt endasse lasta, et see saaks igapäevaselt end ilmutada olukordades, kus teda vaja oli juba ammu, aga toimus pidev takerdumine. Enesekindluse saavutamise kursusel sain tugeva tunnetuse osaliseks, kinnistust eelnevatele aimdustele. Sain samuti mõtteainest, mida enese jaoks aegamisi toimivaks harjumuseks kujundan. Meeldisid praktilised harjutused, mis aitavad keskendumist treenida. Hõljuda lilleaasal on meeldiv, aga veel meeldivam on lilleaas reaalsusesse luua. Oluline on, et jalgealune ei kao alt. Minus sündisid kursusel motivatsioon, nakatus ja tugevam tegutsemistahe, ning püüe, et enesekindlus saab kaaslaseks igapäeva tegemistel. Olen väga tänulik, et olen üks neist, kes läbis enesekindluse saavutamise kursuse Tamur Tohveri juhendamisel. Konkreetne, kahe jalaga maa peal ja peopesadega pilve piire katsuv juhendaja Tamur oli meeldiv ja mõistetav, meeli klaaristav! See on parim! Suured soojad sillerdavad tänud Tamur Tohverile”                                                                                                                                                                    Stella Liisa Russ   Loe rohkem tagasisidet siit 

Kas poleks tore asendada hirm ebaõnnestumise, vale suhtumise või halvustava hinnangu osaliseks saamise ees puhta selge elurõõmuga, mis omakorda aitabki siluda erimeelsusi ja vähendab sellega riske? Nagu ikka Polygonis, on kõik meie kursused praktilised, sisaldavad ülesandeid ja harjutustikku kaasa viimiseks. Kahepäevasel kohtumisel arendame meelekindlust ja järjepidevust oma eesmärkide saavutamiseks.

Oskus kuulata annab sulle liitlased. Usk enda nägemuse õigsusesse paistab kaugele. Ei usu? Homme ostukeskuses jalutades hoia selg sirge. Vaata maailma sellelt 10 cm kõrgemalt positsioonilt. Paned tähele, et kõik justkui vaataks Sind? Nii ongi, sest seal läheb enesekindel isik. Mäletad, räägitakse, et muutes  enda vaatenurka, muudad oma igapäevaseid suhteid ümbitsevatega.

Kursuse viib läbi kogenud isikuarengutreener Tamur Tohver.

Kursuse tasu on 157 €, soodustasu 124 € piiratud ajani. Tasu sisaldab hommikukohvi ja küpsist ning kõiki koolitusmaterjale.

Kursused toimuvad:                                                                                                                                               esimesel päeval kella 10-17 ja teisel kella 11-13.30                                                                                Tallinnas Polygoni Teatrikooli ruumides, Rävala 8, 7.korrusel.
Tartus Polygoni Kastanimajas, Kastani 38.                                                                                              Märkmete tegemiseks soovitame kaasa võtta enda vahendid ja
 siseruumides oleme vahetusjalatsites.

Kursuse toimumise kuupäevad leiad kalendrist